Aktuality

Akční plán pro cirkulární ekonomiku

Nový akční plán pro cirkulární ekonomiku pro čistější a konkurenceschopnější Evropu

Summer School on Bioeconomy

17–28 August 2020, Vienna

Bioekonomika a cirkulární ekonomika

Cirkulární Hub Praha – Fact sheet

Informační den programu LIFE 2020

30. dubna 2020, Brusel, Belgie

3rd International Bioeconomy Congress

21-22 September 2020, University of Hohenheim, Stuttgart

European Congress on Biotechnology

28 June – 1 July 2020, Maastricht, Netherlands