Aktuality

Model strukturálních změn lesnicko-dřevařského průmyslu

Mezinárodní online vědecká konference, která se uskuteční 23. října 2020 v 10:00 prostřednictvím online aplikace MS Teams.

Akční plán pro cirkulární ekonomiku

Nový akční plán pro cirkulární ekonomiku pro čistější a konkurenceschopnější Evropu

Bioekonomika a cirkulární ekonomika

Cirkulární Hub Praha – Fact sheet

3rd International Bioeconomy Congress

21-22 September 2020, University of Hohenheim, Stuttgart