Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže Ministerstva zdravotnictví

Dovolujeme si upozornit na vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže Ministerstva zdravotnictví v programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu
na léta 2023-2026.

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Soutěžní lhůta končí dnem 29. června 2022 (do 12:00 hod).

Program je členěn na dva podprogramy, kdy kritériem pro rozdělení je věk řešitelů. Z dosavadní praxe a zkušeností poskytovatele vyplývá, že se kontinuálně zvyšuje věk řešitelů projektů, proto je Podprogram 2 zaměřen na zvýhodnění projektů, jejichž řešiteli budou mladí výzkumní pracovníci do 35 let.

 

Podprogram I

V rámci Podprogramu 1 budou podporovány projekty, jejichž řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent.

 

Podprogram II

V rámci Podprogramu 2 budou podporovány projekty, jejichž řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Rovněž věk členů řešitelského týmu (odborných spolupracovníků) je omezen dosažením věku nejvýše 35 let v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže, vyjma jedné osoby z řešitelského týmu (odborného spolupracovníka), která může dosáhnout v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže věku nejvýše 45 let.

 

Specifikace odborného zaměření projektů

  1. stárnutí populace
  2. civilizační onemocnění
  3. infekce a antimikrobiální rezistence
  4. rozvoj nových biotechnologií
  5. hledání nových molekul s terapeutickými účinky
  6. informační a komunikační technologie ve zdravotnictví (telemedicína, umělá inteligence apod.)

 

Detailní informace o výzvě naleznete na:

https://www.mzcr.cz/verejna-soutez-2023-2026/

Předpokládaná finanční alokace: předpoklad pro 1. rok řešení cca 200 mil. Kč pro všechny příjemce (z čehož cca 10 % bude určeno na projekty mladých výzkumníků (Podprogram 2).

Průměrná výše uznatelných nákladů na projekt: Podprogram II - 7 000 000 Kč; Podprogram I – není omezena výše nákladů

Max. intenzita podpory na jeden projekt: 100 %

Předkládání projektových žádostí do: 29. 6. 2022

Délka řešení projektu: 44 měsíců

Zahájení řešení projektů: 1.1.2023

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2026

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.