EIT Konference: “The Future of Food”

Dne 20. listopadu 2019 se v Bruselu uskuteční konference s názvem „The Future of Food“, kterou pořádá Evropský inovační a technologický institut (EIT). Konference poskytne platformu pro diskuzi o možných řešeních problematiky potravinového systému mezi zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropské Rady a zástupci průmyslu, akademické sféry i občanské společnosti. Výsledkem konference bude soubor doporučení pro politické aktéry.

Více informací o konferenci naleznete zde

Další články v rubrice

English ☰ Menu