Aktuality

Konference KVALITA – QUALITY 2021

5. – 6. října 2021, Ostrava

Výstupy projektu POWER4BIO

Projekt POWER4BIO pomáhá rozvíjet regionální bioekonomické strategie.

Memorandum o partnerství se Slovenskou pol’nohospodárskou univerzitou v Nitre

Memorandum o partnerství mezi Platformou pro bioekonomiku ČR a Slovenskou pol’nohospodárskou univerzitou v Nitre.

Covid předmětem prioritních aktivit biochemiků našich členských organizací

Rozhovor prof. Libora Grubhoffera, ředitele Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Future of Biogas Europe 2021

27th–28th of October 2021

Nová iniciativa EIT Climate-KIC s názvem „Community Lab“

Otevření registrace na aktivity pro iniciátory změn, jejichž cílem je pozitivní dopad na klima v regionu střední a východní Evropy.

Bioekonomika a cirkulární ekonomika

Cirkulární Hub Praha – Fact sheet