Aktuality

Výzva OECD pro financování mezinárodních konferencí a stáží 2025 – Cooperative Research Programme

zdroj: https://oecd.org/agriculture/crp/applications/
https://www.oecd.org/agriculture/crp/

Salon dřevostaveb 2024

zdroj: https://www.salondrevostaveb.cz/aktualni-rocnik

Info den k envi misím - TC Praha 16. dubna 2024

zdroj: https://www.tc.cz/cs/akce/606/narodni-informacni-den-evropske-environmentalni-mise

Youth Bioeconomy Fest in Prague 11-3-2024

zdroj: foto i text web stránka FLD https://www.fld.czu.cz/cs/

Nové genomické techniky – výzva pro změnu evropské legislativy

zdroj: CATRIN, použitý snímek u nadpisu –  M. Šojdrová (MEP) druhá zleva a I. Frébort (EFB/CATRIN-CRH) čtvrtý zleva

Bioekonomický atlas NCA

Zdroj: https://nca.cz/aktuality/bioekonomicky-atlas-nca/

https://nca.cz/media/qknbislt/bioekonomický-atlas-1.pdf

Konference Klima, voda a půda

Platforma pro bioekonomiku České republiky pořádá konferenci Klima, voda a půda

Lesy budoucnosti – dokumentární film FLD ČZU

Zdroj: převzato z web stránky https://www.czu.cz/cs/r-7229-aktuality-czu/ceska-televize-dnes-uvede-film-lesy-budoucnosti-natoceny-ve-.html

Bioekonomika v praxi – finský příklad využití dřevního odpadu při výrobě sanitární keramiky

Zdroj: převzato z webu https://www.seznamzpravy.cz/ včetně obrazové části-videa

Půda - významná součást bioekonomiky

Zdroj: převzato z https://native.seznamzoravy.cz/

Ministr Hladík po jmenování: Green Deal je pro nás nutný

Zdroj: CNN Prima NEWS včetně obrazového materiálu

Green Deal – komentář premiéra

Zdroj: web stránka https://www.novinky.cz/ včetně obrazové části

Pozvánka na konferenci CZEDER 14-2-2023

Zdroj: web stránka https://www.tc.cz/ včetně obrazové části

Emise na Ostravsku – co přinesly výsledky měření ČHMÚ - domácnosti v. průmysl

Zdroj: převzato z webu https://www.seznamzpravy.cz/ včetně obrazové části

Evropská obnova přírody – společná konference s AOPK ČR

Zdroj: převzato z web stránky FŽP ČZU) včetně obrazové části

„Chytrá krajina“ – projekt ČZU v ČT

Zdroj: převzato z web stránky FŽP (ČZU) včetně obrazové části

Pozvánka na konferenci „PESTRÁ KRAJINA“ 18 -1-2023 v aule ČZU

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/konference_pestra_krajina

Konference STAV OCHRANY SVĚTOVÉHO KLIMATU - Praha 9 -1-2023

Jaké jsou výsledky světové konference COP 27 v Šarm aš-Šajchu?

(foto z konference: zdroj ČTK)

Z aktivit našich členů: Memorandum o spolupráci mezi VÚRV a kyjevským Ústavem ochrany rostlin

Plný text včetně nadpisu a drobnou grafickou úpravou převzat beze změn z web stránky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha

Fiala v Egyptě zbavil Česko škraloupu neplatiče. Milion dolarů ale nestačí

Plný text včetně nadpisu a obrázků převzat beze změn ze zdroje: www.seznamzpravy.cz

Zdravější rajčata, odolné obilí. Povolte geneticky upravené plodiny, žádají EU vědci

Plný text včetně nadpisu a obrázků převzat beze změn ze zdroje: Zprávy.aktualne.cz

Summit Green Deal EU – Praha 26. 9. 2022

Převzato  ze zdrojů  https://www.greendealsummit.cz a https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-kdyz-presvedcime-o-zelene-dohode-cechy-tak-vsechny-mini-timmermans-40409825

EFB conference „Green for Good“ Sept. 12-15 2022 in Olomouc under auspices of Minister of Science, Research and Innovation

Biotechnologická konference „Green for Good“ konající se od 12. do 15. září v Olomouci. 

Aktuálně z bioekonomiky: Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Zpráva o pokroku biohospodářské strategie EU Evropská politika biohospodářství: rekapitulace a budoucí vývoj

Brusel dne 9.6.2022 COM(2022) 283 final

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže Ministerstva zdravotnictví

z programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2023–2026.

Czech Envi thesis

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí.

NAZV - vyhlášení veřejné soutěže 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje veřejnou soutěž v „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“.

Pozvánka na workshop

 "Udržitelný rozvoj národního hospodářství využitím obnovitelných biologických zdrojů (OBZ)" 

Za tlustší brouky. Začal program šlechtění hmyzu pro chov

Plný text včetně nadpisu a obrázků převzat beze změn ze zdroje: Seznamzpravy.cz

Očima klimatologa: Změny pocítíme už v příštích desetiletích

Plný text včetně nadpisu a obrázků převzat beze změn ze zdroje: Novinky.cz

Zemědělci a ekologové považují dotace za hlavní téma pro Nekulu

Plný text včetně nadpisu a obrázku převzat beze změn ze zdroje: EuroZprávy.cz, ČTK.

Evropské lesy, jejich funkce a význam v podmínkách změny klimatu – budoucnost stručně

„Novinka“ – publikace vydaná Evropskou komisí "European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation."

Vláda ČR schválila Strategický rámec cirkulární ekonomiky

(zpráva převzata z webu Ministerstva životního prostředí ČR)

Konference KVALITA – QUALITY 2021

5. – 6. října 2021, Ostrava

Výstupy projektu POWER4BIO

Projekt POWER4BIO pomáhá rozvíjet regionální bioekonomické strategie.

Memorandum o partnerství se Slovenskou pol’nohospodárskou univerzitou v Nitre

Memorandum o partnerství mezi Platformou pro bioekonomiku ČR a Slovenskou pol’nohospodárskou univerzitou v Nitre.

Covid předmětem prioritních aktivit biochemiků našich členských organizací

Rozhovor prof. Libora Grubhoffera, ředitele Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Future of Biogas Europe 2021

27th–28th of October 2021

Nová iniciativa EIT Climate-KIC s názvem „Community Lab“

Otevření registrace na aktivity pro iniciátory změn, jejichž cílem je pozitivní dopad na klima v regionu střední a východní Evropy.

Bioekonomika a cirkulární ekonomika

Cirkulární Hub Praha – Fact sheet