Aktuality

3rd Global Bioeconomy Summit

19. – 20. November 2020

Nová iniciativa EIT Climate-KIC s názvem „Community Lab“

Otevření registrace na aktivity pro iniciátory změn, jejichž cílem je pozitivní dopad na klima v regionu střední a východní Evropy.

Model strukturálních změn lesnicko-dřevařského průmyslu

Mezinárodní online vědecká konference, která se uskuteční 23. října 2020 v 10:00 prostřednictvím online aplikace MS Teams.

Akční plán pro cirkulární ekonomiku

Nový akční plán pro cirkulární ekonomiku pro čistější a konkurenceschopnější Evropu

Bioekonomika a cirkulární ekonomika

Cirkulární Hub Praha – Fact sheet